Cancel
Responsive Button
Bullet 主日內容及事奉人員安排
日期
講員及講題
週刊
講道錄音
2022-05-29

江德陽傳道
2022-05-22
起起跌跌
李嘉璐傳道
2022-05-15
愛的禱告
譚振鵬牧師
2022-05-08
信仰高考,你怕什麼?
麥惠賢牧師
2022-05-01
耶穌在聖靈裡實現上帝的應許
鄧紹光博士
2022-04-24
耶穌是安息日的主
李嘉璐傳道
2022-04-17
生命為何
陳兆焯校長
2022-04-15
釘十架的耶穌
麥惠賢牧師
2022-04-10
徹底的信仰
麥惠賢牧師
2022-04-03
為神的榮耀,去到幾盡?
黃昊哲牧師
2022-03-27
深淵中呼喊
李嘉璐傳道
2022-03-20
「靈」聽
梁樂遜傳道
2022-03-13
信靠上主 超越困局
麥惠賢牧師
2022-03-06
抗戰之旅
吳國傑博士
2022-02-27
上主一直都在
李嘉璐傳道
2022-02-20
以新思維同渡艱難
辛德賢傳道
2022-02-13
神家穿上愛
麥惠賢牧師
2022-02-06
舉起救恩的杯
盧惠銓牧師
2022-01-30
和基督一同
李嘉璐傳道
2022-01-23
踐生命地圖‧作別人鄰舍
曹偉彤牧師
1 2